KUIZ 2

Created
  English
 1. World Languages
 2. 7 Grade
 3. AvatarHARUN BOSTAN
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student

1 . Sayıların okunuşlarını yazınız.(10)

5 __________________________

7 __________________________

26 __________________________

48 __________________________

99 __________________________

82 __________________________

134 __________________________

354 __________________________

512 _________________________

888______________________

 1. Sayıları rakamla yazınız. (10p)

1. yirmi beş :______________

2. üç yüz üç :______________

3. doksan iki :______________

4. bin iki yüz :______________

5. elli yedi :______________

6. yüz altmış :______________

7. yüz otuz :______________

8. iki bin on altı :______________

9. yüz elli sekiz :______________

10. yetmiş dört :______________

 1. Lütfen aşağıdaki rakamları yazı ile yazınız.(5p)

Örnek: 2. ikinci

 1. 15.

 2. 20.

 3. 5.

 4. 7.

 5. 9.

TÜRKÇE KUİZ 2

4.Boşlukları soru eki "mı (mi, mu, mü) ile doldurunuz. (5p) 

Bu, kalem ______?

Bu, gözlük ______? 

Bunlar tebeşir ______?

Onlar kulaklık_______? 

Şunlar limon _______?

O, gazete ______? 

Şunlar vazo ______?

Onlar silgi _______? 

Bunlar kitap _______?

Şunlar sözlük_______?

5.Aşağıdaki sorulara olumlu ve olumsuz cevaplar veriniz.(10p)

Örnek: Bu, masa mı?

Evet.  Bu, masa.

Hayır.  Bu, masa değil.

 

1.       O, gözlük mü?

Evet._____________

Hayır.____________

2.       Bu, sandalye mi?

Evet._____________

Hayır.____________

3.       Bunlar sıra mı?

 Evet. ____________

Hayır. ____________

4.       Şunlar televizyon mu?

Evet.____________

Hayır. ____________

5.       Onlar tebeşir mi?

Evet. ____________

Hayır.____________

6.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(5p)

1.A: Bu şemsiye mi? (şemsiye)

B: ___________________________

2.A: O, köpek mi? (kedi)

B: ___________________________

3.A: Bunlar kitap mı?(defter)

B: ___________________________

4. A: Onlar masa mı?(sandalye)

B: ___________________________

5. A: Bu telefon mu?(ipad)

B: _______________________