KISWAHILI YEAR 4

Created 39 days ago
Pages
1
2
3
4

KISWAHILI YEAR 4. 1. Andika Insha kuhusu ‘ Mnyama nimpendaye ‘. ( alama 10) 2. Andika wingi wa maneno . (alama 4).  Sahani  Msichana  Gari  Mdudu 3. (a). Andika majina ya rangi hizi : ( alama 4 ).

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed