KAILANAN NG PANG URI

Created
    English
  1. English
  2. 6 Grade
  3. GLENDA ALORAN
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

PANG-URI Pangalan________________________Baitang/Seksyon____________ A. Tukuyin ang kailanan ng pang-uring nakasalungguhit. Isulat isahan, dalawahan o maramihan. ______1. Malaking bahagi ng pamilyang Pilipino ang pagdarasal. ______2. Magsinghalaga ito ng mga tradisyong kinalakhan natin. ______3. Ang malalaking okasyon ay kadalasang ginaganap sa mga Pyesta, Pasko, Kaarawan at iba pang okasyon. ______4. Masasarap na pagkain ang inihahain sa mga mahahalagang okasyon. ______5. Makulay ang paligid kapag pyesta. ______6. Magkatulad ang paniniwala nina Mona at Diony tungkol sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. ______7. Magsingbait ang magkapatid. ______8. Ang mag-iina ay mahusay sa paggawa ng mga parol. ______9. Taimtim magdasal si Mona kung may kahilingan sa Diyos. _____10. Relihiyoso ang mag-anak ni Samantha. A. Anong mga pang-uri ang magkaka-uri sa bawat pangkat. 1. munting regalo salamin na biluhaba anim na suklay pulang bestida 2. wika ng Panitakan longganisang Lucban katutubong Filipino kulturang Espanyol 3. dalawang-katlo kanim 1/6 pisong kendi siyamnapung porsiyento 4. dalawahan dalawa animan sampuan 5. pipito tatatlo lilima anim