GRAPHING-MATH 7 MODIFIED ACTIVITY GRAPHING LINEAR INEQUALITY1

Created
    English
  1. Mathematics
  2. 7 Grade
  3. By Teacher Clara
Paki type ang buong pangalan sa loob ng kahon.
Piliin ang iyong section
Paki type mga anak 
ang letter ng iyong sagot sa loob ng kahon
example:
A
Sa bahaging ito,
itype ang sagot.
Halimabawa:
x>5
huwag lagyan ng spaces ang bawat sagot
bawal ito:
x > 5