fitxa reproductor

Created
    Catalan
  1. Biology
  2. teresa serra
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student

zona pel·lúcida

(escriu certa o falsa)

- penis- testicle

(erèctil)

(respon amb un número)

(utiliza majúscules o minúscules segons estigui al gràfic)

(minúscules i correctament)

(minúscules)

(de l'únic cicle complet que apareix)

de quin mes?

quants dies dura?

(escriu els números de tots els dies separats per una coma)