FILIPINO9 Gawain1

Created

FILIPINO 9 - IKALAWANG MARKAHAN Gawain 1: Tukuyin kung diptonggo o klaster ang sumusunod na mga salita. Piliin ang titik D kung ito ay Diptonggo at K naman kung ito ay Klaster. 1. liwayway 2. drama 3. alay 4. Granada 5. trak 6. tsinelas 7. tuloy 8. supremo 9. buwitre 10. bagay

Worksheet Image