FILIPINO 9 Gawain3

Created 65 days ago

FILIPINO 9 IKALAWANG MARKAHAN – GAWAIN 3 Gawain 3 A. Piliin ang angkop na salita sa loob ng panaklong upang mabuo ang sumusunod na mga pahayag. 1. (Pahirin, Parihan) ninyo raw ng floorwax ang sahig, bilin ni Christel. 2. Dadaan sa may (hagdan, hagdanan) ang mga bisita ni Jose. 3. (Kung, Kong) nais mong magtagumpay sa buhay, tigilan mo na ang paglalasing. 4. (Walisan, Walisin) mo ang silid-aralan pagkatapos ng klase. 5. Malamang ay hindi (din, rin) niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang ina. 6. (Pahirin, Pahiran) mo ng mantikilya ang tinapay na dala niya. 7. (Subukin, Subukan) mong ilipat ng ibang chanel ang telebisyon at natitiyak kong pagagalitan ka niya. 8. (May, Mayroon) na akong bagong biling cell phone. 9. Bukas (ooperahin, ooperahan) na si Gramie sa kanyang binti. 10. (Subukin, Subukan) mong tularan ang kanyang pagiging matapat.

Worksheet Image
Pahiran
------------

This workheet has not yet been reviewed