FILIPINO 9 Gawain 6

Created
Pages

FILIPINO 9 IKALAWANG MARKAHAN – GAWAIN 6 A. Tingnan mabuti ang bawat larawan sa ibaba. Gawan ito ng pangungusap na naglalahad, naglalarawan, nagsasalaysay at nangangatwiran. NANGANGATWIRAN

Worksheet Image