Filipino 8 Gawain 3

Created
    English
  1. Other
  2. 8 Grade
  3. Ivy Grace Timogtimog
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

FILIPINO 8 IKALAWANG MARKAHAN – GAWAIN 3 A. Tukuyin kung ano ang uri ng pang-ugnay ang salita/mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. 1. Maraming paninda ang nagkalat sa kalsada dahil sa kaguluhan. 2. Para kay Isabel, masarap maligo sa dagat ngayong tag-init. 3. Tanaw na_tanaw niya mula rito ang sasakyan ng kanyang ama. 4. Nakipagtulungan sa may kapangyarihan ang mamamayan upang lipulin ang masasama sa bayan. 5. Mahusay siyang magsalita. Kung gayon maniniwala ako sa kanya. 6. Ang tiwala ni Ana May kay Mayor Duterte ay malaki. 7. Tumutupad lamang ako sa aking tungkulin ngunit ikinasama niya ito. 8. Mabilis silang lumayo sa kaguluhan nang hindi sila madamay. 9. Ikaw at ako ay magkasama sa paglutas ng problemang ito. 10. Ang halamang ito ay tunay na maganda.