FILIPINO 7 Gawain 4 6

Created
    English
  1. Other
  2. 7 Grade
  3. Ivy Grace Timogtimog
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

FILIPINO 7 IKALAWANG MARKAHAN – GAWAIN 4-6 Gawain 4 Panuto: Tuukuyin kung anong uri ng pangungusap ang mga sumusunod. 1. Maganda ang tanawin sa albay. 2. Naku! Marami ang nasalanta ng bagyong Ulysses. 3. Ano ang maaari nating gawin para makatulong sa mga nasalanta ng bagyo? 4. Bakit nagagalit ang intong guro ngayon? 5. Maaari mi bang iabot ito sa iyong nanay? 6. Hala nalunod ang aso! 7. Masayang kasama ang kapatid ni Susan. 8. Saan ko kaya mahahanap ang laruang nais ng pamangkin ko? 9. Pakikuha nga ako ng pagkain sa lamesa. 10. Naaaliw akong manood ng mga palabas tungkol sa ating Panginoon. Gawain 5 Panuto: Tukuyin kung ang mga sumusunod na mga pang-uri ay panlarawan o pamilang. Piliin ang PL kung ito ay panlarawan at PM naman kung ito ay pamilang. 1. Masunurin 6. maganda 2. una 7. isang libong piso 3. Panglima 8. bilog 4. dilaw 9. Malaya 5. masipag 10. ikalawa Gawain 6 Panuto: Tukuyin kung Lantay, Pahambing, o Pasukdol ang mga may salungguhit na pang-uring ginamit sa pangungusap. 1. Higit na mas bago ang bahay ng Pamilya Ramirez kaysa Pamilya Cruz. 2. Maagang umuwi si Patrick. 3. Maganda si Loisa. 4. Malakas ang ulan kaya hindi kami agad nakaalis. 5. Mas maganda si Loisa kaysa kay Trina. 6. Pinakamaganda si Loisa sa kanilang magkakaibigan.

Worksheet Image

7. Magkasing-taas ang bundok sa probinsya ng Malapatin at Hinanduraw. 8. Pinakamalakas na ulan ngayong lingo ang ulan noong sabado. 9. Pinakamataas na bundok ang bundok sa probinsya ng Malapatin. 10. Mataas ang bundok sa probinsya ng Malapatin.