FILIPINO 6 Q2 WEEK 2

Created
    English
  1. Other
  2. 6 Grade
  3. geerme padua
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Pagsasanay 2 Direksyon: Pag-aralang mabuti ang mga pangyayari sa bawat larawan sa Hanay A. Hanapin sa Hanay B ang tumutukoy nito. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot.

Worksheet Image

Pagsasanay 3 Basahing mabuti ang bawat pangungusap at suriing mabuti ang sanhi at bunga. Isulat ang mga sagot sa talahanayan sa ibaba. 1. Nagpatupad ang ating gobyerno ng community quarantine sa buong bansa dahil sa banta ng coronavirus disease o COVID-19. 2. Maraming mamamayang Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil sa community quarantine. 3. Lubhang nakakahawa ang sakit na COVID-19 kaya mabilis na tumaas ang bilang ng natamaan nito. 4. Nagbigay ng ayuda ang pamahalaan kaya natugunan ang pangangailangan ng ilan sa ating mga mamamayan. 5. Ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ang paglabas ng mga bata sa kanilang bahay kaya sina Prince at Terrence ay hindi na nakakapaglaro sa labas. Sanhi o Dahilan Bunga o Epekto 1. 2. 3. 4 5.

Worksheet Image