Filipino 10 Gawain4

Created 65 days ago

FILIPINO 10 IKALAWANG MARKAHAN – GAWAIN 4 A. Ibigay ang kahulugan ng tambalang salita na may salungguhit sa pangungusap. Piliin ang tamang sagot. 1. Butas ang bulsa ni Jeff ngayon kaya kahit pambili ng pagkain ay wala siya. 2. Agaw-eksena ang kanyang ginawa sa palatuntunan. 3. Bukambibig niya ang pangalan mob ago siya binawian ng buhay. 4. Siya ay matapobre kaya walang nagkakagusto sa kanya dahil sa kanyang ugali. 5. Nasasaktan siya sa tuwing pinagsasabihan siyang isang hampaslupa. 6. Ang pagkakaroon ng ugaling ningas-kugon ay hindi maganda. 7. Siya ay boses-palaka kapag kumakanta kaya madalas siyang pagtawanan. 8. Agaw-pansin ang kanyang ginawang eksena kaya napag-usapan. 9. Madaling-araw na siya umalis ng bahay. 10. Agaw-buhay na ang kanyang ama nang dalhin sa ospital.

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed