Filipino 10 Gawain4

Created
    English
  1. Other
  2. 10 Grade
  3. Ivy Grace Timogtimog
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

FILIPINO 10 IKALAWANG MARKAHAN – GAWAIN 4 A. Ibigay ang kahulugan ng tambalang salita na may salungguhit sa pangungusap. Piliin ang tamang sagot. 1. Butas ang bulsa ni Jeff ngayon kaya kahit pambili ng pagkain ay wala siya. 2. Agaw-eksena ang kanyang ginawa sa palatuntunan. 3. Bukambibig niya ang pangalan mob ago siya binawian ng buhay. 4. Siya ay matapobre kaya walang nagkakagusto sa kanya dahil sa kanyang ugali. 5. Nasasaktan siya sa tuwing pinagsasabihan siyang isang hampaslupa. 6. Ang pagkakaroon ng ugaling ningas-kugon ay hindi maganda. 7. Siya ay boses-palaka kapag kumakanta kaya madalas siyang pagtawanan. 8. Agaw-pansin ang kanyang ginawang eksena kaya napag-usapan. 9. Madaling-araw na siya umalis ng bahay. 10. Agaw-buhay na ang kanyang ama nang dalhin sa ospital.