FILIPINO 10 Gawain 5&6

Created
    English
  1. Other
  2. 10 Grade
  3. Ivy Grace Timogtimog
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

FILIPINO 10 IKALAWANG MARKAHAN – GAWAIN 5&6 GAWAIN 5 Panuto: Palitan ang mga pangngalan ng mga panghalip ayon sa kaukulang hinihingi. 1. Ang magkaibigan ay nagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Kaukulang paukol: 2. Ang magkapatid ay naging mabuti sa pag-eestima ng panauhin. Kaukulang palagyo: 3. Para sa kaibigan ko ang damit na ito. Kaukulang paari: 4. Malalaki at matataba ang mga halaman na inaalagaan ni Ben. Kaukulang paukol: 5. Sa kapatid ko ang magaganda at matatabang halaman. Kaukulang paari: GAWAIN 6 Panuto: Tukuyin kung anong uri ng panghalip ang bawat salitang may salungguhit sa pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang. 1. Sila na ang bahala sa mga biktima ng bagyo sa Compostela Valley at Cateel. 2. Malapit na silang magkita ng kanyang mga tunay na magulang. 3. Ano ang dapat gawin upang higit na matulungan ang mga biktima ng bagyo? 4. Ipinagatulot ni Andres ang kanyang pagsasalitaupang malinaw na maiabot ang mensahe sa mga kausap. 5. Alin sa mga aumusunod ang dapat nating bilhin? 6. Mas masarap makihalubilo sa kanila na may malawak na pag-unawa sa pagpapatakbo ng negosyo.

Worksheet Image

7. Ang madla ay nakikiisa sa hangarin ng pangulo ng bansa. 8. Ang lahat ay nagnanais ng pagbabago sa sistema ng pamahalaan at pag-iisip. 9. Mahirap lamang ang buhay nila kung kaya hindi nila kakayanin ang magarbong handaan. 10. Magkano ba ang hinihingi nila sa bangkang ito?