FILIPINO 1 WRITTEN WORK 2

Created
    English
  1. Other
  2. 1 Grade
  3. AvatarApril Rose Arzaga
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

FILIPINO 1 IKALAWANG MARKAHAN SAT Blg. 2 I. Basahing mabuti ang tanong at bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Tingnan ang larawan. Ano ang simulang tunog nito? A. e B. f C. t 2. Anong larawan ang may simulang tunog na / b /? A. B. C. 3. Ang bulaklak ay mabango. Ano ang kasingkahulugan ng salitang mabango? A. mabaho B. masarap C. mahalimuyak 4. Si Nilo ay nagulat nang may biglang tumalon na pusa sa kanyang harapan. Alin ang angkop na larawan sa salitang may salungguhit? A. B. C. 5. Alin sa mga sumusunod na salitang kasalungat ng salitang mahaba? A. maiksi B. matangkad C. malapad SCHOOLS DIVISION OF PASIG CITY Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City

Worksheet Image

FILIPINO 1 6. Ang salitang bata, magulang at guro ay ngalan ng ___ A. bagay B. tao C. hayop 7. Alin sa mga sumusunod na larawan ang tumutukoy sa ngalan ng bagay? A. B. C. 8. Ang ibon ay dumapo sa sanga. Aling salita ang tumutukoy sa ngalan ng hayop? A. ibon B. dumapo C. sanga 9. Alin sa mga larawan ang tumutukoy sa ngalan ng pangyayari? A. B. C. 10. Si nanay ay bumili ng mga gulay at isda sa palengke. Ang salitang palengke ay ngalan ng __________? A. bagay B. lugar C. pangyayari SCHOOLS DIVISION OF PASIG CITY Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City