FILIPINO 1 WRITTEN WORK 2

Created
Pages

FILIPINO 1 IKALAWANG MARKAHAN SAT Blg. 2 I. Basahing mabuti ang tanong at bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Tingnan ang larawan. Ano ang simulang tunog nito? A. e B. f C. t 2. Anong larawan ang may simulang tunog na / b /? A. B. C. 3. Ang bulaklak ay mabango. Ano ang kasingkahulugan ng salitang mabango? A. mabaho B. masarap C. mahalimuyak 4. Si Nilo ay nagulat nang may biglang tumalon na pusa sa kanyang harapan. Alin ang angkop na larawan sa salitang may salungguhit? A. B. C. 5. Alin sa mga sumusunod na salitang kasalungat ng salitang mahaba? A. maiksi B. matangkad C. malapad SCHOOLS DIVISION OF PASIG CITY Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City

Worksheet Image