ESP 2 Q3 Week 1

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
-Karapatang magkaroon ng tirahan at pamilyang mag-aaruga -Karapatang makapaglaro at makapaglibang
-Karapatang mapaunlad ang kakayahan at talento 
-Karapatang maisilang at magkaroon ng sariling pangalan
-Karapatang magkaroon ng sapat na edukasyon