ESP 2 Q3 Week 1

Created
-Karapatang magkaroon ng tirahan at pamilyang mag-aaruga -Karapatang makapaglaro at makapaglibang
-Karapatang mapaunlad ang kakayahan at talento 
-Karapatang maisilang at magkaroon ng sariling pangalan
-Karapatang magkaroon ng sapat na edukasyon