ESP 2 Q2 Weeks 3 4

Created
Pages

2 Balik-tanaw Bilugan ang larawan na nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. 1. 2. 3. 4. 5. Pagpapakilala ng Aralin Sa araling ito, matututuhan natin kung paano mo mailalagay ang sarili sa kalagayan ng iyong kapwa. Lahat ng bata ay may iba’t ibang kalagayan sa buhay. Mayroong mayaman at mayroon din namang mahirap. Mayroong nangangailangan ng tulong at mayroon din namang may kakayahang magbahagi. Hindi tama na husgahan o pakitaan ng masama ang ating kapuwa kung iba ang kalagayan nila sa buhay. A. Alamin natin Ano ang iyong mararamdaman kung ikaw ang bata na nasa larawan? Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 2 Ikalawang Markahan: Ikatlo at Ika-apat na Linggo

Worksheet Image