EPP 5 - ICT - WEEK 8

Created 238 days ago
Pages
1
2
3
4
5
6

Aralin 1 Write Me Up! Ang paggamit ng Word Processing Tools ay malaking bagay para mapabilis at maging epektibo ang paggawa ng mga dokumento at paglalahad ng mga mahahalagang impormasyon sa paaralan, trabaho at negosyo. Isa sa mga tanyag at kilalang halimbawa ngWord Processing Tool na ginagamit sa buong mundo ay ang Microsoft Word na bahagi ng application ng Microsoft Office. Maraming mga katangian at kakayahan ang application na ito na nakatutulong sa mga taong nais magbahagi ng mga ulat na ginagamitan ng visual at iba pa. Napapabilis din nito ang paggawa ng mga mahahalagang dokumento na kapaki-pakinabang sa sa pang araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Balikan Ano ang pagbabagong dala ng modernong teknolohiya sa larangan ng edukasyon, komunikasyon at pagnenegosyo? Ano-ano ang mga mahahalagang bagay na naidudulot nito sa pang araw-araw na kilos ng mga tao? Upang sukatin ang ang mga bagay na natutunan mo sa nakaraang aralin, maaaring sagutin ang sumusunod na pagsubok. Panuto: Kunin ang tamang sagot mula sa kahon na inilalarawan sa bawat pahayag. Gawin ito sa iyong kuwaderno. Sum Function Min Function Column Average Function Count Function Row Max Function Spreadsheet Workbook Table 1. Kinukuha nito ang kabuuang numerical na datos sa mga piniling cells. 2. Hanay ng mga cells sa worksheet ng spreadsheet na nakahilira ng pababa. Ito ay may titik sa itaas. 3. Ibinibigay nito ang bilang ng mga naitalang halaga sa mga piniling cells. 4. Ibinibigay nito ang pinakamalaking bilang mula sa mga piniling numerical na datos. 3

Worksheet Image
PANGALAN
BAITANG

This workheet has not yet been reviewed