EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO WT# 4

Created
    English
  1. Other
  2. 1 Grade
  3. Genalyn Censon
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Edukasyon sa ______4. May sakit ang iyong ate. Ikaw lang ang kasama sa bahay. Ano ang gagawin mo humihingi sya ng pagkain? A. Bibigyan ko sya ng pagkain. B. Gagawa ako ng paraan ayon sa abot ng aking makakaya. C. Sasabihin ko sa kanya na saglit lang po may ginagawa pa ako. D. Sasabihin ko sa kanya ng mahinahon. Ito na ang iyong pagkain. ______5. Nasa inyo nakatira ang lola mo na mahina na ang pandinig at medyo malabo na rin ang mata, kinakausap ka. Paano mo siya kakausapin? A. Lalapitan ko sya at kakausapin. B. Kakausapin ko siya ng mahinaon. C. Sagutin ko sya ng mahinahon at lalapitan. D. Sasabihin ko sa lola ko ng may katamtaman na salita na hindi ako ang tinatawag nya. _____6. Maagang natulog ang iyong tatay dahil pagod siya sa trabaho. May gagawin pa kayo ng ate mo na Proyekto. Mababaw lang kung sya ay matulog. Ano ang gagawin nyo upang hindi magising ang tatay niyo? A. Dahan-dahanin natin sa pagtapos ito. B. Huwag tayong mag-usap ng malakas. C.Malumanay ang pagsasalita kahit gumagawa para walang ingay. D. Gumawa ng gumawa malayo sa kinaroroonan ng aming tatay para matapos agad. ____7. May pilay ang kuya mo. Ano ang gagawin mo ngayong may inuutos sya sa iyo? A. Susundin ko siya sa iniuutos niya. B. Pakikinggan ko kung ano ang iniuutos niya. C. Sasabihin ko sa kanya mamaya nalang po at may tinatapos pa ako. D. Susundin ko sya kung ano ang inuutos nya sa akin dahil kuya ko sya. SCHOOLS DIVISION OF PASIG CITY Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City

Worksheet Image

Edukasyon sa ____8. Kaarawan ng iyong kuya sa isang Linggo.Paano mo maipakikita sa kanya ang iyong pagbati? A. Babatiin ko siya. B. Lilinisin ko ang paborito nyang sapatos. C. Bibigyan ko sya ng paborito niyang prutas. D. Sosorpresahin ko sya ng magandang awitin. ____9. May sakit ang nanay mo kaya hindi sya nakakapaglinis. Ano ang gagawin mo? A. Hindi ako magkakalat. B. Liligpitin ko ang mga kalat. C. Ako na muna ang gagawa ng ligpitin nya. D. Ako na muna ang maglilinis habang may sakit pa sya. ____10. May bagong dating kayong kamag-anak. Paano mo sya pakikitunguhan? A. Kakausapin ko po sya. B. Magkukwentuhan kami. C. Tatanungin ko siya ng mga bagay. D. Tatanungin ko siya tungkol sa pamilya niya sa probinsiya. SCHOOLS DIVISION OF PASIG CITY Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City

Worksheet Image

Edukasyon sa SUSI SA PAGWAWASTO (EsP1-WW4) ITEM CHOICES POINTS SOLO NUMBE FRAMEWORK R 1 A 3 Relational B 2 Multistructural C 1 Unistructural D 1 Unistructural 2 A 1 Unistructural B 1 Unistructural C 3 Relational D 2 Multistructural 3 A 1 Unistructural B 1 Unistructural C 3 Relational D 2 Multistructural A 1 Unistructural B 1 Unistructural 4 C 2 Multistructural D 3 Relational SCHOOLS DIVISION OF PASIG CITY Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City