Edited [Template] Ang papel na Panlipunan at pampulitikal

Created 60 days ago

pagiging mabuting tao, pagtupad sa pagiging bukas palad, pagsusulong ng bayanihan at nangangalaga sa mga tungkulin at kapaligiran pagmamahal sa bawat isa pagbabantay sa mga batas at mga institusyong panlipunan susi ng isang payapa at maunlad na lipunan o pamayanan.

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed