Edited [Template] Ang papel na Panlipunan at pampulitikal

Created
    English
  1. History
  2. 8 Grade
  3. Criselda A. Magnampo
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

pagiging mabuting tao, pagtupad sa pagiging bukas palad, pagsusulong ng bayanihan at nangangalaga sa mga tungkulin at kapaligiran pagmamahal sa bawat isa pagbabantay sa mga batas at mga institusyong panlipunan susi ng isang payapa at maunlad na lipunan o pamayanan.