Edform 3RD grading EPP TEST BOOKLET grade 5

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student

35. Ano ang pwede mong gawin para mapabilis ang paghahanda ng pagkaing lulutuin?

        A. gumawa ng menu para sa loob ng isang lingo

        B. manood ng mga videos sa internet

        C. Bilhin lamang ang mga kagamitan kung kalian magluluto

       D. pumili ng menu na kakaiba kahit mahirap lutuin

36. Ayusin ang mga hakbang sa pagluto ng Eskabeche?

1. Ilagay ang prinitong isda at pakuluan. Ihain.

2. Igisa ang luya, bawang at sibuyas.

3. Ilagay ang suka, tubig, asukal, asin at toyo. Pakuluan.

4. Prituhin ang isda at ilagay sa bandehado.

 

      A. 4-2-3-1         B. 1-2-3-4           C. 4-1-2-3       D. 4-3-2-1

 

37. Ano ang gamit ng paet?

    A. pampakinis ng kahoy            C. pang-uka ng kahoy

    B. pamputol ng kahoy                D. pagtabas ng kahoy

38. Ano ang pwedeng mabuo gamit ang kawayan?

      A. duyan         B. chopsticks         C. lubid           D. seda

39. Bakit kailangan ng pamatayan sa pagbuo ng proyekto o produkto?

       A. para di mawala sa ginagawa

        B. para makalimutan ang sunod-sunod na gawain

        C. para matapos ng mabilis ang proyekto

         D. para masunod ang dapat na magawang proyekto

40. Bakit kailangan ang pagtutuos ng halaga ng proyekto?

       A. upang malaman kung magkano ang gastos at ang halaga ng produkto kapag ipagbibili.

       B. upang malaman ang proseso ng paggawa

       C. upang malaman kung ilang materyales ang nagamit

         D. upang mapanatiling maayos ang proyekto

41. Alin sa mga sumusunod ang gagamiting tool para mapabilis ang pagtutuos ng pagbebenta ng niyaring produkto?

     A. spreadsheets               C. powerpoint presentation

         B . word processing             D. notepad

 

42. Alin sa mga sumusunod na mga apps o site ang gagamitin kung Blog ang iyong gagamitin sa online selling?

      A. Shopify           B. Facebook       C. OLX         D. Instagram