drag and drop test sample test

Created
    English
  1. Other
  2. 9 Grade
  3. Jerald Pangan
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image
matandang may kapangyarihan na karaniwang nakatira sa kuweba
kaakit-akit o pagkaganda-ganda
napabilib sa kanyang nakita o naramdaman
tumutubo o unti-unting naramdaman
paraan ng pagpokus ng tao upang makapagpahinga at makaisip nang maayos
Panuto: I-drag at i-drop ang tamang kahulugan ng bawat talasalitaan.