DOM108_EC1602_MARKETING ĐIỆN TỬ

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student

Định nghĩa Marketing điện tử là gì?

Ưu điểm của Marketing điện tử

Nhược điểm của Marketing điện tử

Liệt kê các ứng dụng của marketing điện tử trong kinh doanh

Liệt kê 1 số loại hình của Marketing điện tử và lấy ví dụ

Phân tích hành vi mua sắm của khách hàng qua mạng