Copy of BSK 1 5

Created
    English
  1. Other
  2. 3 Grade
  3. Nikki Mendoza
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Pangkatang Gawain Buuin ang kuwento gamit ang pandiwang pangnagdaan. Ilagay ang tamang sagot sa loob ng kahon. BSK SAGOT 1 Kahapon ay ______________ sa (punta) palengke si Nanay. 2 ___________ siya ng tricycle. (sakay) 3 ___________ siya ng maraming (bili) gulay at prutas. 4 ___________ niya ang kanyang (kita) kaibigan. 5 Sila ay ___________ nang matagal. (usap)