Číslovky

Created 189 days ago
Pages
1
2

Číslovky Číslovky sú slová, ktoré označujú počet alebo poradie osôb, zvierat alebo vecí. (štyri knihy – štvrtá kniha, osem žiakov – ôsmy žiak, tri zrkadlá – tretie zrkadlo). Na číslovky sa pýtame: -koľko? koľkí? (aký počet?) Na ihrisku je deväť chlapcov. Koľko chlapcov je na ihrisku? – Deväť. -koľký? (v poradí) Janko skončil v súťaži druhý. Koľký v poradí skončil Janko? – Druhý. Číslovky, ktoré vyjadrujú počet, zapisujeme číslom – 8 (osem), 13 (trinásť), 6 (šesť) Číslovky, ktoré vyjadrujú poradie, zapisujeme číslom s bodkou – 8. chlapec (ôsmy chlapec), 13. izba (trinásta izba), 6. okno (šieste okno) Dobre si pozri obrázok a odpovedz na otázky celou vetou. 1. Koľko detí je na obrázku? ....................................................................................................................... 2. Koľko medvedíkov je na obrázku? ......................................................................................................... 3. Koľko detí drží v ruke pohár? ................................................................................................................. 4. Koľké dieťa je chlapec? (choď v smere šípky) ....................................................................................... 5. Koľké dieťa má na tričku srdiečko? ....................................................................................................... 6. Koľko pohárov je na obrázku? ................................................................................................................ 7. Koľkým medvedíkom vidíme chrbát? ..................................................................................................... 8. Koľké dievča má krátke vlasy? ................................................................................................................ 9. Koľko tanierikov s koláčmi je na obrázku? ............................................................................................. 10. Koľko detí má oblečenú sukňu? ............................................................................................................ Koľké dieťa má oblečenú sukňu? ..........................................................................................................

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed