Číslovky

Created
    English
  1. Literature
  2. By Monika Kuzmíková
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Číslovky Číslovky sú slová, ktoré označujú počet alebo poradie osôb, zvierat alebo vecí. (štyri knihy – štvrtá kniha, osem žiakov – ôsmy žiak, tri zrkadlá – tretie zrkadlo). Na číslovky sa pýtame: -koľko? koľkí? (aký počet?) Na ihrisku je deväť chlapcov. Koľko chlapcov je na ihrisku? – Deväť. -koľký? (v poradí) Janko skončil v súťaži druhý. Koľký v poradí skončil Janko? – Druhý. Číslovky, ktoré vyjadrujú počet, zapisujeme číslom – 8 (osem), 13 (trinásť), 6 (šesť) Číslovky, ktoré vyjadrujú poradie, zapisujeme číslom s bodkou – 8. chlapec (ôsmy chlapec), 13. izba (trinásta izba), 6. okno (šieste okno) Dobre si pozri obrázok a odpovedz na otázky celou vetou. 1. Koľko detí je na obrázku? ....................................................................................................................... 2. Koľko medvedíkov je na obrázku? ......................................................................................................... 3. Koľko detí drží v ruke pohár? ................................................................................................................. 4. Koľké dieťa je chlapec? (choď v smere šípky) ....................................................................................... 5. Koľké dieťa má na tričku srdiečko? ....................................................................................................... 6. Koľko pohárov je na obrázku? ................................................................................................................ 7. Koľkým medvedíkom vidíme chrbát? ..................................................................................................... 8. Koľké dievča má krátke vlasy? ................................................................................................................ 9. Koľko tanierikov s koláčmi je na obrázku? ............................................................................................. 10. Koľko detí má oblečenú sukňu? ............................................................................................................ Koľké dieťa má oblečenú sukňu? ..........................................................................................................

Worksheet Image

1. Napíš číslovky číslom. sedem stromov - ......................................................... ôsmy chlapec - ........................................................ dvadsaťpäť lôpt - ........................................................ tretie miesto - .......................................................... prvá hra - .................................................................... desiaty dom - ........................................................... sedemnásť rokov - ..................................................... stá žiačka - ............................................................... 2. V slovách zakrúžkuj číslovky. DVERE MESTO STOLIČKA TRIPTYCH OPÄŤ JEDNANIE ODVAHA TRIKOLÓRA MEDVEĎ OSTOPÄŤ ŠESŤUHOLNÍK 3. Poznáš rozprávky? Doplň do ich názvov vhodné číslovky. ............................................. zlaté vlasy deda Vševeda, Snehulienka a ..................................... trpaslíkov, ................ oriešky pre Popolušku, Vlk a ........................... kozliatok, ..................................... zhavranených bratov, .......................... prasiatka, Bol raz ................................. kráľ, Alibaba a ........................................ zbojníkov, Kocúr a ................................. míľové čižmy, O ................................. mesiačikoch 4. Spoj čiarou, čo patrí k sebe. 2 deviata 10. osem 14. siedmy 8 dvadsiaty prvý 9. dva 40 desiaty 7. štrnásty 21. štyridsať 5. Nájdi v texte číslovky a rozdeľ ich na základné – tie, ktoré určujú počet (koľko?) a na radové – tie, ktoré určujú poradie (koľký? v poradí). Teta býva v piatom vchode nášho domu. Štyri okná vedú do ulice a jedno do dvora. V okne sú vždy dva kvetináče. Tretí sused má jedného psa. Jeho pes bol druhý v psích záprahoch. Pred domom hrajú často futbal siedmi chlapci. Štvrtý zľava je môj brat Michal. Teta navštevuje aj mojich dvoch strýkov v Bytči. Základné: ........................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................... Radové: .......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 6. SÚŤAŽ. Počas troch minút napíš z písmen čo najviac čísloviek. Vyhráva ten, kto ich napíše najviac. S E T R D E D M A R U Ť ÍH Ý Š P E S S Ť V TR I D T A S Ť O S E Ä M ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................