BAB 10.4 DAN 10.5 TING 4 2021

Created
    English
  1. History
  2. Vani Shan
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

TOPIK 10.5: PRINSIP KEDAULATAN PTM LANGKAH KE 3 [20 MINIT] SUDAHKAH ANDA MENONTON VIDEO SANTAI SEJARAH 10.5? https://youtu.be/B9Xba_9qcA0 YA TIDAK LANGKAH 4 [10 MINIT] LENGKAPKAN PETA PEMIKIRAN BERIKUT. BACA OBJEKTIF [SP] DAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH [KPS] YANG TERTULIS SEBELUM MULA MENJAWAB. PASTIKAN RUJUK BUKU TEKS DAN SEMUA JAWAPAN BETUL SUPAYA TIDAK PERLU JAWAB SEMULA. LANGKAH KE 5- JANGAN LUPA TEKAN BUTANG TURN-IN PADA GOOGLE CLASSROOM. SYABAS DAN TAHNIAH KERANA TELAH SIAPKAN JAWAPAN DENGAN KETEPATAN 100%.

Worksheet Image