ARTS WRITTEN WORK # 2

Created 57 days ago
Pages
1
2
3
4

SCHOOLS DIVISION OF PASIG CITY Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City ART 1 Pagsusulit Bilang 2 Panuto: Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. ________1. Ang watawat ng Pilipinas ay may pula, dilaw at bughaw na kulay. Anong uri ng kulay ito? A. pangunahing kulay B. pangalawang kulay C. pangatlong kulay ________2. Anong pangalawang kulay ang mabubuo kapag pinagsama ang pula at dilaw? A. …...B. ……C.

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed