Arts 2 Q2 1st Summative Test

Created
Pages

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL BRGY. PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA FEDELYN S. SENADOS KAREN V. CAUNIN Teacher Master Teacher First Summative Test in MAPEH 2 (Arts) (Second Quarter) Pangalan: ________________________________________________ Petsa: _____________________ Baitang at Pangkat: _____________________________________Guro: _________________________ A. Isulat ang titik sa patlang. Piliin ang tamang sagot. ______1. Ito ay mabubuo sa pamamagitan ng pagdudugtong ng mga tuldok, maaaring tuwid, pakurba, at pasigsag. A. Kulay B. Linya C. Hugis D. Tekstura ______2. Ito ay ay nabubuo kapag ang mga dulo ng linya ay pinagtagpo, tulad ng bilóg, parisukat, at tatsulok. A. Kulay B. Linya C. Hugis D. Tekstura ______3. Ito naman ay bagay na nakikita ng mga mata ng tao na maaaring matingkad o mapusyaw. A. Kulay B. Linya C. Hugis D. Tekstura ______4. Ito naman ay tumutukoy sa elementong pangunahing umaapila sa pandama o panghipo o katangian ito ng ibabaw ng anumang bagay na maaaring makinis o magaspang, madulas o mabako, manipis, o makapal. A. Kulay B. Linya C. Hugis D. Tekstura ______5. Ang mga sumusunod ay mga pangunahing kulay na makikita sa bahaghari, maliban sa isa. A. pula B. kahel C.puti D. dilaw B. Isulat sa patlang ang letrang T kung tama ang pangungusap at M kung mali ang pangungusap. Gawin ito sa kuwaderno. _______6. Ang ibon ay may balahibo. _______ 7. Ang isda ay may iba’t ibang kulay. _______8. Ang aso ay may kaliskis. _______ 9. Ang kabayo ay may puti, itim, at kayumangging kulay. _______ 10. Ang hipon ay may balahibo. Pulo Elementary School National Road, Brgy. Pulo, Cabuyao City, Laguna Tel. No.: (049) 544-5825 Email: [email protected] / [email protected]

Worksheet Image