Araling Panlipunan- M3 - PAUNANG PAGSUBOK

Created 58 days ago
Pages
1
2

PAUNANG PAGSUBOK Panuto: Basahin at bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Ang ______________ ay binubuo ng ama, ina at maraming anak kasama sina lolo at lola. A.malaking pamilya B. single parent family C.karaniwang pamilya 2. Sila ang magulang ng ating tatay o nanay. Sila ang pinagmulan nating lahat simula sa ating mga magulang. A. tito at tita B. lolo at lola C. tatay at nanay 3. Siya ang kapatid na lalaki ng iyong tatay. Ano ang itatawag mo sa kanya? A.lolo B. tatay C.tito

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed