APAN FILIPINO WEEK 1 PAGATATAYA

Created
    English
  1. Other
  2. 2 Grade
  3. JANET VELITARIO
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Araling Panlipunan Unang Linggo 2nd Quarter Panuto: Piliin ang TAMA kung naganap ito sa kasaysayan ng iyong komunidad at MALI kung hindi. _______1. May mga pagbabago sa ating komunidad na dapat nating pahalagahan. _______2. Ang bayan ng Malabon ay isang lugar kung saan walang mga pagbabago. _______3. Ang mga pagbabago sa ating komunidad ay dapat nating tanggapin at mahalin. _______4. Ang mga lolo at lola natin ang nagsilbing buhay na saksi sa mga pagbabago ng ating komunidad. _______5. Ang pag-alaala sa nakaraan ay hindi dapat natinginagawa dahil mas mahalaga ang kasalukuyan.

Worksheet Image

Filipino Unang Linggo 2nd Quarter

Worksheet Image
Worksheet Image