APAN FILIPINO WEEK 1 PAGATATAYA

Created 66 days ago
Pages
1
2
3
4

Araling Panlipunan Unang Linggo 2nd Quarter Panuto: Piliin ang TAMA kung naganap ito sa kasaysayan ng iyong komunidad at MALI kung hindi. _______1. May mga pagbabago sa ating komunidad na dapat nating pahalagahan. _______2. Ang bayan ng Malabon ay isang lugar kung saan walang mga pagbabago. _______3. Ang mga pagbabago sa ating komunidad ay dapat nating tanggapin at mahalin. _______4. Ang mga lolo at lola natin ang nagsilbing buhay na saksi sa mga pagbabago ng ating komunidad. _______5. Ang pag-alaala sa nakaraan ay hindi dapat natinginagawa dahil mas mahalaga ang kasalukuyan.

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed