AP5 Q1 M8 Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Created

Isaisip Panuto: Iguhit ang Fishbone Diagram sa sagutang papelat isulat ang tamang impormasyon sa loob nito. A. Mga Aspekto ng kultura 1. 2. 3. Sinaunang Kabihasnan Pagkakakilanlang sa Pagkakabuo at Kontribusyon ng Pilipino 4. 5. 6. B. Paraan kung paano mapahahalagahan at mapananatili sa kasalukuyan ang kultura ng sinaunang Pilipino. 14

Worksheet Image