AP5 Q1 M8 Pinagmulan ng Lahing Pilipino

Created
    English
  1. History
  2. 5 Grade
  3. EVELYN ALINCASTRE
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Isaisip Panuto: Iguhit ang Fishbone Diagram sa sagutang papelat isulat ang tamang impormasyon sa loob nito. A. Mga Aspekto ng kultura 1. 2. 3. Sinaunang Kabihasnan Pagkakakilanlang sa Pagkakabuo at Kontribusyon ng Pilipino 4. 5. 6. B. Paraan kung paano mapahahalagahan at mapananatili sa kasalukuyan ang kultura ng sinaunang Pilipino. 14