AP 3 Q2 LAS 2

Created 63 days ago
Pages
1
2

ARALING PANLIPUNAN 3– IKALAWANG MARKAHAN LEARNING ACTIVITY SHEET # 2 Pangalan: Pangkat: Guro: Petsa: Iskor: PAMAGAT: MGA SIMBOLO NG AKING REHIYON 1. Saang lungsod sa NCR matatagpuan ang Pinaglabanan Shrine ? a.Maynila b.Caloocan c.San Juan d.Taguig 2. Bakit mahalaga ang mga makasaysayang pook na ito sa mga taong nakatira dito? a.maaaring pagtayuan ng mga malalaking gusali b.nagiging magandang libangan ng mga tao c.maaaring ibenta sa malaking halaga d..nagsisilbing alaala at inspirasyon sa kadakilaan ng mga Pilipino 3. Kilala ang bayan na ito sa pag-aalaga ng itik at itlog na ginagawang balut kaya binansagan itong “Balut Capital ng Bansa”. a.Caloocan b.Marikina c.Pateros d.Taguig 4. Sinasagisag ng lungsod na ito ang kabayanihan ni Andres Bonifacio at ng mga kasamahang Katipunero. a.Caloocan b.Marikina c.Pateros d.Taguig 5. Tinaguriang “ Pambansang Kapital ng Sapatos ng Bansa ang lungsod na ito na inilalarawan sa kanilang sagisag. a.Caloocan b.Marikina c.Pateros d.Taguig 6.Alin sa mga sumusunod na mga lungsod ang may hugis tatsulok na seal o logo? a.Quezon b.Maynila c.Caloocan d.Pateros 7.Sinasagisag ng lungsod na ito ang kahalagahan ng anyong tubig. a.Quezon b.Maynila c.Caloocan d.Pateros 8.Sinisimbolo naman ng lungsod na ito ang pagbibigay parangal kay Pangulong Manuel L.Quezon. a.Quezon b.Maynila c.Caloocan d.Pateros 9. Alin sa mga sumusunod ang makikita sa simbolo ng Lungsod ng Pasig? a.babae b.perlas c.sapatos a.simbahan 10. Bakit mahalagang magkaroon ng sariling simbolo ang bawat lungsod sa NCR? a.Ipinapakilala ang paghihirap ng lungsod b.Sumisimbolo ito sa mahahalagang kwento o kasaysayan ng ibang bansa c.Ipinapakita sa simbolo ang kabuhayan at mga bagay na ipinagmamalaki ng lungsod. d.Ipinapakita ang kaibahan nito sa ibang lungsod. AP3-Qrt.2-Week3 & 4 • Naiuugnay sa kasalukuyang pamumuhay ng mga tao ang kwento ng mga makasaysayang pook na nagpapakilala sa sariling lalawigan at iba pang lalawigan sa kinabibilangang rehiyon (This is a Government Property. Not For Sale.)

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed