AP 2 Q2 Week 4

Created
    English
  1. Other
  2. 2 Grade
  3. AvatarRossel Subido
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

2 Panuto: Lagyan ng ekis (x) ang salitang naiiba sa pangkat na hindi kaugnay sa mga salita pagkatapos ng bilang. 1. Likas na Yaman 2. Produkto pusit mais palay ginto sapatos perlas muwebles troso 3. Hanapbuhay 4. Kaugalian pananahi guro bayanihan magalang pagsasaka pagtitinda magiliw pinuno 5. Pagdiriwang Araw ng Pasko Mahal na Pamahalaan Kalayaan Araw Natatandaan mo pa ba ang mga sagisag ng mga natatanging istruktura na may kaugnayan sa kasaysayan ng komunidad? Panuto: Pag-ugnayin ng guhit ang mga larawan sa hanay A sa mga pangalan ng mga sagisag sa hanay B. AP2-Qrt2-Week4

E-Tsek ang salitang kaugnay sa mga salita pagkatapos ng bilang. 
Worksheet Image

3 HANAY A HANAY B 1. Caloocan Peoples Park 2. Monumento ni Bonifacio Unibersidad ng Caloocan 3. Caloocan Isports 4. Complex 5. Pamahalaang Lungsod ng Caloocan Alam mo ba kung saan nanggagaling ang mga bagay na binibili at ginagamit mo? Alam mo rin ba ang likas na yaman ng iyong komunidad? Halika at iyong alamin! AP2-Qrt2-Week4

Worksheet Image

9 Panuto: Basahin ang pahayag kung ito ay Tama o Mali. Isulat ang sagot sa patlang. ________ 1. Ang hanapbuhay ni Mang Luis na pagsasaka ay mas mabisa kung gagawin sa Lungsod. ________ 2. Iginagalang ni Ricky ang pagdiriwang na Ramadan ng kanyang kaibigang Muslim na si Ronie. ________ 3. Kilala tayong mga Pilipino sa pagiging matulungin. ________ 4. Ang pusit, alimango, at isda ay mga yamang dagat samantalang ang mangga, palay, at mais ay mga likas na yamang lupa. ________ 5. Kilala ang Malabon sa kanilang produktong pansit at mga kakanin samantalang ang Caloocan naman ay kilala sa produkto ng Motorsiklo at mga parte nito. Panuto: Basahin ang sitwasyon at sulat kung ano ang iyong magiging tugon sa sitwasyon . Sa komunidad nina Miguel ay mahigpit na ipinatutupad ang Community Quarantine mabawasan ang pagkalat ng Covid – 19. Bilang isang bata, susundin mo ba ang ipinatutupad ng inyong komunidad? Ipaliwanag ang iyong sagot. AP2-Qrt2-Week4