AP 2 Q2 Week 4

Created 46 days ago
Pages
1
2
3

2 Panuto: Lagyan ng ekis (x) ang salitang naiiba sa pangkat na hindi kaugnay sa mga salita pagkatapos ng bilang. 1. Likas na Yaman 2. Produkto pusit mais palay ginto sapatos perlas muwebles troso 3. Hanapbuhay 4. Kaugalian pananahi guro bayanihan magalang pagsasaka pagtitinda magiliw pinuno 5. Pagdiriwang Araw ng Pasko Mahal na Pamahalaan Kalayaan Araw Natatandaan mo pa ba ang mga sagisag ng mga natatanging istruktura na may kaugnayan sa kasaysayan ng komunidad? Panuto: Pag-ugnayin ng guhit ang mga larawan sa hanay A sa mga pangalan ng mga sagisag sa hanay B. AP2-Qrt2-Week4

Worksheet Image
E-Tsek ang salitang kaugnay sa mga salita pagkatapos ng bilang. 

This workheet has not yet been reviewed