Accentuació català

Created
Description

Accentuació en català: accents oberts i tancats

Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

s u g x j r c n y vq e b 10. En aquest text hi falten els accents. Copia’l posant els accents allà on calgui: Vam agafar el cami, pero es va posar a ploure. Vam treure un plastic per no mullar-nos, pero es feia dificil tapar-nos del tot i ens vam acostar a una casa de pages buscant proteccio. Algu ens va veure des del balco i va obrir la porta de casa seva. Contents li vam donar les gracies per la seva atencio. 11. Classifica les paraules següents segons que portin accent obert o tancat: Tipus d’accent gràfic ànec, núvol, camió, cinquè, feréstega, sarró, tomàquet, memòria, Hi ha dos tipus d’accents: algú, país, néixer, perquè, però, grogós, urbà, mànega L’accent obert o greu (`), que es posa sobre la a (gràcia, italià), la e oberta Accent obert Accent tancat (satèl·lit, cafè) i la o oberta (arròs, còsmic). L’accent tancat o agut (´), que es posa sobre la i (camí, baratíssim), la u (núvol, algú), la e tancada (església, també) i la o tancada (torró, córrer). Les vocals e i o, com heu vist, poden dur els dos tipus d’accent, segons si la vocal tònica que cal accentuar és oberta o tancada. Per exemple: pèl, pèsol, anglès, això, còpia, colò- nia; o bé, més, rebé, faré, meló, fórmula, cançó. 5