4th Summative Test in MUSIC_Q1

Created 79 days ago
Pages
1
2

Ikaapat na Lagumang Pagsusulit MUSIKA 4 Unang Markahan Pangalan: ______________________________________________________ Iskor: ____________ Baitang/Pangkat: _____________________ A. Isulat ang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at MALI kung hindi wasto. ________1. Ang nota ay nangangahulugang may tunog. ________2. Ang pahinga ay nangangahulugan ng katahimikan. ________3. Ang whole note ay katumbas ng dalawang quarter note. ________4. Ang tail ng mga nota ay palaging inilalagay sa kanan. ________5. Ang pahinga ay tinatawag sa Ingles na rest. B. Isulat ang titik ng tamang sagot. ________6. Alin sa mga sumusunod ang katumbas na bilang ng isang whole note? a. c. b. d. ________7. Alin sa mga sumusunod na rhythmic pattern ang sumusunod sa palakumpasang 2/4? a. c. b. d. _________8. Ano ang katumbas na bilang ng dalawang eighth note? a. 2 b. 1 c. ½ d. 4 _________9. Anong nota ang katumbas ng dalawang eighth note? a. b. c. d. o _________10. Ilan ang bilang ng apat na quarter note? a. ½ b. 1 c. 2 d. 4 _________11. Anong time signature ang may apat na bilang?

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed