2ndPrelimExam Filipino7

Created
    English
  1. Other
  2. 7 Grade
  3. Ivy Grace Timogtimog
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

IKALAWANG BUWANANG PAGSUSULIT FILIPINO 7 1. Ito ay salitang-ugat lamang, walang panlapi, hindi inuulit at walang katambal na ibang salita. a. Inuulit b. Payak c. Maylapi d. Tambalan 2. May dalawang salitang pinagsasama para makabuo ng isang panibagong salita. a. Inuulit b. Payak c. Maylapi d. Tambalan 3. Ang salitang binubuo ng salitang ugat at isa o higit pang panlapi. a. Inuulit b. Payak c. Maylapi d. Tambalan 4. Ang salita kung kabuuan nito o ang isa o higit pang pantig nito sa dakong unahan ay inuulit. a. Inuulit b. Payak c. Maylapi d. Tambalan 5. Panghalili sa pangngalang pantao. a. Pananong b. Panao c. Panaklaw d. Pamatlig 6. Panghalili sa ngalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari na itinuturo. a. Pananong b. Panao c. Panaklaw d. Pamatlig 7. Panghalili sa ngalan ng tao, bagay, lugar o pangyayaring itinatanong. a. Pananong b. Panao c. Panaklaw d. Pamatlig

Worksheet Image

8. Panghalili sa dami, kaisahan o kalahatan ng tinutukoy. a. Pananong b. Panao c. Panaklaw d. Pamatlig 9. Ang tawag sa mga kataga o salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsusunod-sunod sa pangungusap. a. Pang-ukol b. Pang-angkop c. Pangatnig d. Panghalip 10. Ito ay katagang mag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. a. Pang-ukol b. Pang-angkop c. Pangatnig d. Panghalip 11. Ang tawag sa mga kataga o salitang nag-uugnay sa isang pangngalan at sa iba pang salita sa pangungusap. a. Pang-ukol b. Pang-angkop c. Pangatnig d. Panghalip 12. Alin sa mga sumusunod ang inuulit na ganap? a. tatakbo b. bali-balita c. matalinong-matalino d. tahi-tahimik 13. Alin sa mga sumusunod ang inuulit na di-ganap? a. susulat b. gulong-gulo c. kain-kain d. lahat-lahat 14. Alin sa mga sumusunod ang tambalang ganap? a. hanapbuhay b. dalagang-bukid c. akyat-bahay d. silid-aklatan 15. Alin sa mg sumusunod ang tambalang di-ganap? a. balat-sibuyas b. anak-pawis c. bahaghari d. bungang-kahoy

Worksheet Image

16. Alin ang pangatnig sa pangungusap: Si Javi ay nag-aral nang mabuti kaya mataas ang marking nakuha niya sa pagsusulit. a. Javi b. nag-aral c. mabuti d. kaya 17. Alin ang pangatnig sa pangungusap: Binasa niya lahat ang kanyang libro upang makakuha siya ng mataas na marka. a. Binasa b. libro c. upang d. marka 18. Alin ang pangatnig sa pangungusap: Si Mary ay natutulog kapag sumasakit ang kanyang ulo. a. Mary b. natutulog c. kapag d. ulo 19. Alin ang pangatnig sa pangungusap: Kailangan diligan ang mga halaman upang hindi ito mamatay. a. diligan b. halaman c. upang d. mamatay 20. Alin ang pangatnig sa pagungusap: Si Erika ay umiiyak dahil nadapa siya habang naglalaro. a. Erik b. dahil c. umiiyak d. naglalaro 21. Alin ang pangatnig sa pangungusap: Iwasang mainggit sa iba bagkus ay magsumikap ka. a. Iwasan b. maingit c. bagkus d. magsumikap 22. Alin ang tamang pang-angkop na mag-uugnay sa mga salita? maganda _____ umaga! a. na b. ng c. g d. wala sa nabanggit

Worksheet Image

23. Alin ang tamang pang-angkop na mag-uugnay sa mga salita? mabuti ___ mamamayan a. na b. ng c. g d. wala sa nabanggit 24. Alin ang tamang pang-angkop na mag-uugnay sa mga salita? tuwid ___ daan a. na b. ng c. g d. wala sa nabanggit 25. Alin ang tamang pang-angkop na mag-uugnay sa mga salita? masipag ____ bata a. na b. ng c. g d. wala sa nabanggit Para sa bilang 26-30 tukuyin kung anong uri ng panghalip ang mga sumusunod. 26. Sinuman a. Panghalip Panao b. Panghalip Pamatlig c. Panghalip Panaklaw d. Panghalip Pananong 27. Tayo a. Panghalip Panao b. Panghalip Pamatlig c. Panghalip Panaklaw d. Panghalip Pananong 28. Kailan a. Panghalip Panao b. Panghalip Pamatlig c. Panghalip Panaklaw d. Panghalip Pananong 29. Doon a. Panghalip Panao b. Panghalip Pamatlig c. Panghalip Panaklaw d. Panghalip Pananong 30. Akin a. Panghalip Panao c. Panghalip Panaklaw b. Panghalip Pamatlig d. Panghalip Pananong