2ndPrelimExam Filipino 10

Created 51 days ago
Pages
1
2

Ikalawang Buwanang Pagsusulit sa Filipino 10 I. Tukuyin ang tamang sagot at piliin ang sagot sa ibaba. Sagot lamang. Tuldok Tandang Pananong Tandang Padamdam Kuwit Tutuldok Tuldok-tuldok Kudlit Panipi Bantas Gitling 1. Ito ay mga panandang ginagamit sa pagsusulat kasama ng mga titik, salita, o pangungusap upang makatulong sa pagpapakilala ng kahulugan o kaisipan nito. 2. Anong bantas ang inilalagay sa hulihan ng pangungusap na pasalaysay at pautos? 3. Ginagamit ang bantas na ito sa pagtatapos ng bating panimula at pangwakas ng liham-pangkaibigan. 4. Ginagamit ito sa pangungusap na nagtatanong o nag-uusisa. 5. Ginagamit sa katapusan ng isang sipi at sa tuwirang pahayag sa loob ng pangungusap. 6. Ang bantas na inilalagay sa pagtatapos ng bating panimula sa liham na pormal o pangangalakal. 7. Ginagamit ito kapag sa pagsasama ng mga salita o kataga ay may nawawaglit na titik o mga titik. 8. Ginagamit ito kung may salita o mga salitang iniwawaglit sa pangungusap. 9. Ginagamit ito sa paghahati ng pantig sa salita sa isang pangungusap. 10. Ginagamit ito sa pangungusap na naglalahad ng matinding damdamin. II. Panuto: Isulat muli ang pangungusap gamit ang angkop na bantas. 1. Saklolo tulungan niyo kami 2. Opo nanay magsasaing na po ako sagot ni Maricel 3. Nagluto ako ng almusal naglaba nagwalis sa sala at saka nagpahinga 4. Kailan binarily si Jose Rizal sa Bagumbayan

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed