UJIAN FORMATIF MAHARAT AL QURAN

TINGKATAN 4

_______________________________________

Anda diminta untuk menganalisis dan menerangkan wajah-wajah Khilaf Qiraat Qalun yang terdapat dalam ayat 1 - 5