UJIAN FORMATIF MAHARAT AL-QURAN

TINGKATAN 1

Sila nyatakan adab-adab sebelum membaca al-Quran, adab-adab semasa membaca al-Quran dan adab-adab khatam al-Quran.

Adab Sebelum Membaca al-Quran

Adab Semasa Membaca al-Quran

Adab Khatam al-Quran