1 of 5
Para sa bilang 9
9. Ikaw ay napiling iskolar ng paaralan _______ si Lyca ay minalas na hindi nakuha.
____________________
uri ng pang-ugnay
xxxxxxxxxxxx
ya
__________