1 of 3
Kéo từ trong khung vào ô trống trong câu nhé.