1 of 2
        sa kalooban.
C. Si Mike na nagbibingi-bingihan kapg tintawag at inuutusan ng magulang.