1 of 2
Worksheet Image

Umawianie się do kawiarni

Proszę posłuchać dialogu i zdecydować, czy to prawda, czy fałsz.