Vejetatif Üreme

Aşağıda verilen yapılandırılmış gridte (yapılandırılmış kareleme) numaralandırılmış kutucuklarda eşeysiz üreme yöntemleri ve eşeysiz üreyen bazı canlılar verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız

a) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri arılarda ve su pirelerinde görülen, yumurtanın döllenmeden yeni bir yavruyu meydana getirmesidir?

b) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri spor ile üreyen canlılardır?

c) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vejetatif üreme çeşitleridir?

d) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bölünerek üreyen canlılardır?

1-Aşılama 2- Öğlena 3- Eğrelti Otu 4-Partenogenez 5-Bakteri 6- Doku Kültürü 7- Mantar 8- Paramesyum