1 są

2 są

jesteś

jesteście

jesteśmy

3 są

1 mają

2 mają

4 są